KANUNLAR- Zhejiangqinwei Fluid Technology Co., Ltd. 1998-nji ýylda döredildi. Suwuklyga gözegçilik tehnologiýalaryny we ulgamlaryny öndüriji bolup, Amerikanyň standartlary bilen 12 dürli bürünç armatura bilen üpjün edýär.Gurluşyk enjamlary, elektronika, energiýa, deňiz, nebit we gaz, sowadyjy we kondisioner, magdançylyk, awtoulag, demir ýol ulaglary, sanitar-tehniki enjamlar üçin takyk işlenip düzülen çözgütlere bagyşlanýarys.

Zhejiangqinwei Fluid Technology Co., Ltd.

hakda

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler

 • Kwadrat metrler
  14400

  Kwadrat metrler

  Zawodymyz 14,400 inedördül metr meýdany eýeleýär we iki önümçilik meýdanyndan durýar.
 • CNC maşynlary
  85

  CNC maşynlary

  Jemi 85 toplum CNC maşynlary we ösen synag enjamlary bilen basyş, möhür, partlama, metrologiýa we dartyş.
 • Tejribe ýyllary
  25

  Tejribe ýyllary

  Amerikan standarty bilen bürünç turba armaturlarynda köp ýyllyk tejribe.
 • Serieshli seriýalar bar, OEM, ODM
  12

  Serieshli seriýalar bar, OEM, ODM

  Bizde 12 dürli seriýa bar, şahsy talaplaryňyz üçin dizaýn.

Önümiň esasy teklipleri

Näme üçin saýladyň?
kompaniýamyz

 • 12 seriýa
 • Turba armaturlaryny görüň
 • 45 ° FLARE SAE
 • HOS BARB
 • BASY ..
 • GARŞY GÖRNÜŞ
 • DOT PUSH-IN
 • METRIK DOT PUSH-IN
 • DOT AIR Tormoz NYLON TOUBING
 • DOT AIR Tormoz COPPER TUBING
 • Nokat howa tormoz şlanglary / soňy
 • GEÇIRMEK FITTLERI
 • Howa tormoz şlangy assambleýalary
saýlaň
önüm öndüriji (1)

Satyş bölümi

Koprak oka

Önüm merkezi

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy ..

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • Bürünç armaturlary nädip kesip biler ...

  Kärhana tölegleri wagtyň geçmegi bilen gaty gymmatlady.Şol sebäpli adamlar yzygiderli o ...
  Koprak oka
 • Iň oňat bürünç saýlamak ...

  Suw geçiriji ulgamyňyzdaky syzmak we gymmat bahaly abatlamak bilen yzygiderli işlemekden ýadadyňyzmy?Fuok ...
  Koprak oka
 • Iň oňat gabat geliş: Gözleg ...

  Suwuklygy dolandyrmak tehnologiýalary we ulgamlary barada aýdylanda, bir at beýlekilerden tapawutlanýar: LEGINES ....
  Koprak oka